Drømmetydning komet - Symboler og Mening

Nedenfor kan du lese om hva drømmetydning komet betyr, og hvordan drømmer og symboler rundt drømmer om komet kunne tolkes og tolkes.

Symbolisk betydning

Drømmer som komet angriper symboliserer ofte katastrofale hendelser, og involverer noen ganger den innerste frykten for at noe vil knuse livet du lever. Så handler det ofte om at ens eget liv, ens egen private verden blir ødelagt av komet hit.

Det kan være at en stor endring er overhengende, som truer med å endre din eksistens på en veldig stor måte og at du er veldig bekymret eller nesten redd for denne endringen.

Dypere åndelige betydninger

Kometstreik er ofte en advarsel om veldig dårlige tider som er på vei, for eksempel kriger, branner eller andre farlige hendelser. Et vanskelig år venter, som kan teste utholdenheten din riktig.

Teksten ble sist oppdatert 2019-09-13

Sjekk også ut vårt veldig populære gratis dagens horoskop for alle stjernetegnene!

Les mer om hva som ligger bak drømmetolkningene her

Skriv en kommentar
Innholdet på dette nettstedet er kun for underholdningsformål