Drommetydning.com /Drømmeleksikon A-Ø

Drømmetydning drømmeleksikon A-Ø

Nedenfor finner du et drømmeleksikon av alle drømmetydninger som finnes i vår database, med en kort oppsummering av hva hver drøm kan bety. Klikk gjerne videre for å lese mer om de forskjellige drømmene og tolkningene. Du kan også bruke søkefunksjonen ovenfor for å enkelt finne drømmetydningene, den er veldig rask og søker i hele innholdet i tolkningene mens du skriver.

Drømmer som begynner med bokstaven A

Abakus: Drømmer der en abacus, eller med andre ord abacus, har en avgjørende rolle, har en tendens til å ha den symbolske koblin...[235 ord] Les mer om drøm om abakus.

Abbed eller abbedess: Drømmer om aboterHvis du har drømt om en abbed (som er tittelen på en klosterforvalter), kan det utgjøre en stor fare fo...[142 ord] Les mer om drøm om abbed eller abbedess.

Abel, Adams andre sønn: Etter å ha drømt om Abel, Adams andre sønn, blir generelt sett på som et veldig godt tegn. I følge historien ble Abel my...[122 ord] Les mer om drøm om abel, adams andre sønn.

Abort: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om aborter generelt er ofte at de handler om å unngå noe som er ubeha...[165 ord] Les mer om drøm om abort.

Absint: Den symbolske betydningen av drømmer om å drikke absint er ofte kunstnerisk, at det er en iboende kunstneriskhet hos dem...[176 ord] Les mer om drøm om absint.

Absolusjon: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om syndenes forlatelse, eller oppløsning, er ofte religiøs. Selv om d...[182 ord] Les mer om drøm om absolusjon.

Adam og Eva: Drømmer om Adam og Eva handler generelt om barn, ofte adopterte barn. Se også drømmer om adopsjon.Hvis du bare ser Adam...[131 ord] Les mer om drøm om adam og eva.

Adelsmenn: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om adelsmenn eller adelskvinner, f.eks. Fylker, baroner eller andre ed...[114 ord] Les mer om drøm om adelsmenn.

Adopsjon: Når det gjelder drømmer om adopsjon, har slike drømmer ofte en veldig sterk symbolsk kobling til lengselen etter barn. D...[124 ord] Les mer om drøm om adopsjon.

Adresser: Den symbolske betydningen assosiert med drømmer om adresser av noe slag handler ofte om vennskap og bekjente. Hvis du fo...[128 ord] Les mer om drøm om adresser.

Advokater: Symbolikken når det gjelder å drømme om advokater ofte er at de involverer relativt negative ting, ofte kan det være at...[103 ord] Les mer om drøm om advokater.

Akrobater: Den symbolske koblingen når det gjelder drømmer om akrobater er ofte barndom og lekenhet, når mange indre vesener forbin...[200 ord] Les mer om drøm om akrobater.

Alfabet: Drømmer som på noen måte i større grad omhandler et alfabet handler ofte om studier og kunnskapens fremtredende rolle. O...[114 ord] Les mer om drøm om alfabet.

Algebra: Den symbolske betydningen av å drømme om algebra spesifikt handler ofte om å investere i f.eks. aksjer eller aksjefond,...[136 ord] Les mer om drøm om algebra.

Almanakk: Den symbolske betydningen av å drømme om en almanakk eller kalender handler ofte om ens egen oppførsel og hvordan dette...[109 ord] Les mer om drøm om almanakk.

Alter: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer som involverer et alter handler ofte om høytidelighet, f.eks. bryllup,...[129 ord] Les mer om drøm om alter.

Ambulanser: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer hvor ambulanser oppstår, er at de som oftest bør betraktes som en adva...[195 ord] Les mer om drøm om ambulanser.

Anisfrø: Når det gjelder drømmer der anisfrø forekommer, handler dette ofte om at noen forbereder en gave til deg, eller gjør deg...[109 ord] Les mer om drøm om anisfrø.

Anker: Den symbolske betydningen av drømmer som involverer et anker handler ofte om utholdenhet, i form av utholdenhet eller pe...[165 ord] Les mer om drøm om anker.

Annonser: Drømmer om annonser har ofte den symbolske lenken at de handler om nåværende eller kommende endringer i ens livssituasjo...[139 ord] Les mer om drøm om annonser.

Ansikt: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der ansiktene blir avslørt, er at de ofte handler om hvordan deres inn...[284 ord] Les mer om drøm om ansikt.

Ape: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om en ape, uansett hvilken type ape det er, er at det kan være et teg...[152 ord] Les mer om drøm om ape.

Arkitekt: Den symbolske betydningen når det kommer til drømmer hvis en arkitekt ofte handler om struktur og fundament, avhengig av...[147 ord] Les mer om drøm om arkitekt.

Armbånd: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om armbånd er at de ofte handler om forhold mellom mennesker, eller o...[178 ord] Les mer om drøm om armbånd.

Armenere: Drømmer om armenere, det vil si folk fra landet Armenia, har ofte en symbolsk betydning som forholder seg til svunnen ti...[101 ord] Les mer om drøm om armenere.

Arsen: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om arsen går ofte i feil retning, siden arsen er en veldig potent gif...[93 ord] Les mer om drøm om arsen.

Astma: Astma forekommer ofte i drømmene til sunne mennesker, med en symbolikk som ofte peker på å være nesten kvalt under byrde...[95 ord] Les mer om drøm om astma.

At bli jaget: Når det gjelder drømmer om at noen jager en eller at bli jaget, handler dette ofte bare om flyging av noe slag. Noen gan...[326 ord] Les mer om drøm om at bli jaget.

Auksjon: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om auksjoner, enten at du går til en auksjon eller at du selv holder...[146 ord] Les mer om drøm om auksjon.

Avføring (bæsj): Drømmer om avføring (bæsj) har ofte symbolikken om at de handler om å bli kvitt noe, ofte handler dette om følelser elle...[185 ord] Les mer om drøm om avføring (bæsj).

Avsky: Drømmer om avsky, at man virkelig hater noen eller noe, har ofte den symbolske betydningen at man er ganske forbannet ov...[109 ord] Les mer om drøm om avsky.

Avtale: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer hvor en avtale av en eller annen art oppstår, er ofte at du har et ibo...[167 ord] Les mer om drøm om avtale.

Drømmer som begynner med bokstaven B

Backgammon: Den symbolske koblingen til drømmer om å spill backgammon er ofte et ønske om å finne mønstre, ofte også på en veldig le...[124 ord] Les mer om drøm om backgammon.

Bacon: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om å spise bacon handler ofte om den iboende frykten for å bli oppfatt...[131 ord] Les mer om drøm om bacon.

Bade: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer hvor man bader, er at de ofte kan være assosiert med ens forhold til a...[321 ord] Les mer om drøm om bade.

Bade naken: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om å bade naken handler ofte om å være deg selv naken, ikke i direkte...[162 ord] Les mer om drøm om bade naken.

Bagasje: Å drømme om bagasje er noe som ofte er assosiert med reise, og symbolikken man vanligvis kan ha med seg er at de på en e...[137 ord] Les mer om drøm om bagasje.

Bakere: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om bakere eller noen som baker f.eks. brød, kaker eller boller handler...[130 ord] Les mer om drøm om bakere.

Bål: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om et bål er at de ofte handler om et indre ønske om nærhet og trygghe...[142 ord] Les mer om drøm om bål.

Ball (dans): Drømmer hvor du drar på ball eller andre store dansearrangementer, har ofte erotiske tegn og kan noen ganger være et sla...[82 ord] Les mer om drøm om ball (dans).

Ballett: Drømmer om ballett har ofte den symbolske betydningen at de handler om skjønnhet, ofte en indre forfølgelse av ytre skjø...[140 ord] Les mer om drøm om ballett.

Barnebarn: Drømmer der du drømmer om å få barnebarn har ofte en psykologisk tilknytning til lengselen, det trenger ikke være en len...[149 ord] Les mer om drøm om barnebarn.

Barnefødsel: Drømmer som føder barn har ofte den symbolske betydningen at de handler om gjenfødelse, men de trenger ikke nødvendigvis...[226 ord] Les mer om drøm om barnefødsel.

Båter: Den symbolske betydningen av å drømme om båter er på mange måter relatert til drømmer om biler, og kan ta betydningen av...[189 ord] Les mer om drøm om båter.

Begravelse: Den symbolske betydningen når det gjelder begravelse kan være veldig variert avhengig av hvem som blir begravet. Hvis de...[319 ord] Les mer om drøm om begravelse.

Biblioteker: Den symbolske koblingen til drømmer om biblioteker er ofte av økonomisk eller finansiell karakter, eller den dukker opp...[149 ord] Les mer om drøm om biblioteker.

Bier: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der bier er et av hovedpunktene, handler ofte om vekst, sakte, men jev...[177 ord] Les mer om drøm om bier.

Bigamy: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om bigamy, eller ha to partnere, er ofte av relasjonell karakter. Noe...[211 ord] Les mer om drøm om bigamy.

Biler: Drømmer om biler har ofte den symbolske betydningen at de handler om hvordan du kan komme videre gjennom livet. Det kan...[221 ord] Les mer om drøm om biler.

Billett: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer hvor en billett spiller en stor rolle handler ofte om "prisen" på en t...[151 ord] Les mer om drøm om billett.

Bjørner: Symbolikken som oftest er assosiert med drømmer om bjørner er styrke, kraft og vekst på den ene siden, men også fiender...[331 ord] Les mer om drøm om bjørner.

Blindhet: Drømmer der den store begivenheten er at du er blitt blind, har ofte en symbolsk betydning som til og med underbevissthe...[119 ord] Les mer om drøm om blindhet.

Blod: Drømmer om blod er i de fleste tilfeller noe negativt, og betyr vanligvis i noen forstand tap - tap av økonomiske intere...[304 ord] Les mer om drøm om blod.

Blodøgler: Den symbolske betydningen assosiert med drømmer om blodøgler er ofte at det er noe som uten at du legger merke til at de...[121 ord] Les mer om drøm om blodøgler.

Blomkål: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om blomkål handler ofte om tilbaketrekning med en viss undertrykt agg...[115 ord] Les mer om drøm om blomkål.

Blomster: Drømmer om blomster symboliserer ofte sjenert skjønnhet, en skjønnhet som er der og noe som virkelig utstråler skjønnhet...[341 ord] Les mer om drøm om blomster.

Blomsterbuketter: Drømmer om blomsterbuketter har ofte den symbolske betydningen at de handler om nære og kjære venner, blomsterbuketten r...[144 ord] Les mer om drøm om blomsterbuketter.

Blomsterkranse: Drømmer om blomsterkranser har ofte den symbolske betydningen at de handler om ære og berømmelse, underbevisstheten ønsk...[118 ord] Les mer om drøm om blomsterkranse.

Bomull: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer som handler om bomull, har ofte å gjøre med følelser og en iboende len...[174 ord] Les mer om drøm om bomull.

Bonde: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer som handler om en bonde eller bønder, handler ofte om dyr og natur, at...[202 ord] Les mer om drøm om bonde.

Bord: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der et bord er det sentrale, kan man ofte knytte en forbindelse til en...[159 ord] Les mer om drøm om bord.

Brannskader: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om brannskader er ofte at de kan knyttes til en indre bekymring for a...[132 ord] Les mer om drøm om brannskader.

Bredere skuldre: Den symbolske betydningen av drømmer der du drømmer om at du har bredere skuldre, eller at noen andre har bredere skuldr...[162 ord] Les mer om drøm om bredere skuldre.

Brennende by: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der du ser en hel by brenne, er ofte av ganske deprimerende natur, på...[146 ord] Les mer om drøm om brennende by.

Brennende lys: Den symbolske betydningen av å brenne lys manifesteres i drømmer handler ofte om håp og ønsker. Forbrenningen tilsvarer...[199 ord] Les mer om drøm om brennende lys.

Brennende seng: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om en brennende seng handler ofte om en indre bekymring for at noe fo...[199 ord] Les mer om drøm om brennende seng.

Brennende verdifullt objekt: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer hvor du ser et verdifullt objekt i full fyr handler ofte om et indre ø...[131 ord] Les mer om drøm om brennende verdifullt objekt.

Brev: Drømmer om brev handler ofte om at underbevisstheten din vil sende deg en melding eller gi deg informasjon. Hva slags in...[257 ord] Les mer om drøm om brev.

Brevbærere: Drømmer om brevbærere har ofte den symbolske betydningen at de handler om kunnskapsutveksling eller ganske enkelt vanlig...[148 ord] Les mer om drøm om brevbærere.

Brud: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der du ser en brud, kan ofte trekkes mot retningen som signaliserer ek...[188 ord] Les mer om drøm om brud.

Bryllup: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om et bryllup er veldig avhengig av omstendighetene som hersker i dr...[514 ord] Les mer om drøm om bryllup.

Bryting: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om bryting er generelt noe som signaliserer en kamp, ​​eller en nærme...[199 ord] Les mer om drøm om bryting.

Brød: Drømmer om brød handler ofte om styrke og evne til å leve, men det kan også handle om livet selv og til og med sult ette...[222 ord] Les mer om drøm om brød.

Brønn: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der en brønn er en sentral del, handler ofte om ting som har skjedd so...[206 ord] Les mer om drøm om brønn.

Bøker: Den symbolske betydningen av bøker handler ofte om noe i ditt indre, hovedsakelig knyttet til kunnskap og informasjon. D...[131 ord] Les mer om drøm om bøker.

Bøketrær: Drømmer om bøketrær har ofte den symbolske betydningen at de prøver å formidle stabilitet, og at det er et indre ønske o...[137 ord] Les mer om drøm om bøketrær.

Drømmer som begynner med bokstaven C

Champagne: Drømmer om champagne, hvor du drømmer om at du f.eks. boller i gode venners slag eller med kjæresten, har vanligvis posi...[251 ord] Les mer om drøm om champagne.

Drømmer som begynner med bokstaven D

Dårlig ånde: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om dårlig ånde har ofte å gjøre med ens indre angst, at man er bekymr...[121 ord] Les mer om drøm om dårlig ånde.

Diamant: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om diamanter er at de ofte kan knyttes til rent overfladiske ting. Drø...[156 ord] Les mer om drøm om diamant.

Drap (mord): Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer som involverer et drap, er ofte ganske kraftig. Hvis det i drømmen føl...[213 ord] Les mer om drøm om drap (mord).

Drukning: Drømmer der drukning er en av de mest ubehagelige drømmene. Spesielt hvis du i drømmen virkelig føler at du opplever den...[256 ord] Les mer om drøm om drukning.

Drøm i drøm: Den symbolske betydningen av drømmer i drømmer, eller falsk oppvåkning som det ofte kalles, handler ofte om hendelser i...[188 ord] Les mer om drøm om drøm i drøm.

Dyr: Å drømme om dyr har ofte symbolikken at det virkelig handler om en selv. At de særegne egenskapene, egenskapene eller eg...[1161 ord] Les mer om drøm om dyr.

Døden: Den symbolske betydningen av drømmer om død er ofte at noe som har gått tapt, vil komme til overflaten, noe som vil star...[251 ord] Les mer om drøm om døden.

Drømmer som begynner med bokstaven E

Edderkopper: Å drømme om edderkopper er for mange en veldig stygg opplevelse, ettersom edderkopper ofte utenfor drømmeverden er noe s...[232 ord] Les mer om drøm om edderkopper.

Elefanter: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om elefanter er at de ofte er assosiert med dyktigheten og følelsene...[246 ord] Les mer om drøm om elefanter.

Elv: Drømmer der en elv på noen måte spiller en sentral rolle har ofte en symbolikk som driver sinnet til bevegelse og fornye...[373 ord] Les mer om drøm om elv.

Engel: Drømmer om engler på en eller annen måte handler bare om et godt tegn, og handler mest om godhet og positive hendelser s...[166 ord] Les mer om drøm om engel.

Ensomhet: Drømmer om ensomhet i forskjellige uttrykk er en veldig vanlig drøm, som både kan se og føle på mange forskjellige måter...[290 ord] Les mer om drøm om ensomhet.

Esler: Drømmer om esler har ofte den symbolske betydningen at de kan assosieres med dyktighet og trofasthet, men ofte med en op...[185 ord] Les mer om drøm om esler.

Drømmer som begynner med bokstaven F

Falle: Den symbolske betydningen av drømmer der den store begivenheten i drømmen er at man faller, eller faller, ofte omhandler...[491 ord] Les mer om drøm om falle.

Farvel eller avskjed: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der det er farvel eller avskjed, er ofte at de er en måte for ens unde...[176 ord] Les mer om drøm om farvel eller avskjed.

Feer: Drømmer om alver kan ha veldig utbredte betydninger og er derfor ekstremt vanskelige å tolke, noen ganger sier du faktis...[214 ord] Les mer om drøm om feer.

Fisk: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om fisk er generelt vellykket, ofte knyttet til fiskestimer med sine...[177 ord] Les mer om drøm om fisk.

Fiskedam: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om fiskedam er ofte at det er iboende følelser av fangenskap, at du i...[197 ord] Les mer om drøm om fiskedam.

Fiskegarn: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om fiskegarn er at de ofte kan knyttes til en bekymring for å bli fan...[231 ord] Les mer om drøm om fiskegarn.

Fjell og klipper: Drømmer om fjell og klipper fører ofte til tanker om symboler som fighterens vilje og jakten på suksess, spesielt drømme...[168 ord] Les mer om drøm om fjell og klipper.

Fjellklatring: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om å klatre på et fjell handler ofte om jakten på suksess. Fjell og hø...[166 ord] Les mer om drøm om fjellklatring.

Fjelltur: Drømmer der du er ute på fjelltur, en straff eller en annen type ekspedisjon har ofte en symbolsk kobling til jakten på...[144 ord] Les mer om drøm om fjelltur.

Fjær: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om fjær er at de ofte har noe med følelser å gjøre, at du i dag er eks...[157 ord] Les mer om drøm om fjær.

Flagg: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om flagg handler ofte om stolthet og følelser av å være på topp. Som...[127 ord] Les mer om drøm om flagg.

Flaggermus: Den symbolske forbindelsen som oftest er assosiert med flaggermusdrømmer, er natt, mørke og frykt, og indikerer ofte at...[152 ord] Les mer om drøm om flaggermus.

Flom: Drømmer om flom har ofte en symbolsk forbindelse som er veldig knyttet til følelser dypt i ens underbevisste sinn. I drø...[169 ord] Les mer om drøm om flom.

Fluer: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om fluer kan ofte tilskrives tap, at du på en måte vil lide et tap av...[214 ord] Les mer om drøm om fluer.

Flygemaskin: Den symbolske betydningen av drømmer om fly eller flyreiser handler ofte om å bevege seg, eller å bevege seg raskt vekk...[167 ord] Les mer om drøm om flygemaskin.

Flyging: Drømmer om flyging er noe som er veldig vanlig, spesielt at du selv flyr som en fugl. Oftest gir disse drømmene en enorm...[420 ord] Les mer om drøm om flyging.

Flykte: Drømmer om å flykte eller prøve å rømme er en veldig vanlig drøm, ofte manifesteres flukten ved å bli jaget av noen elle...[152 ord] Les mer om drøm om flykte.

Flyulykke: Drømmer om flyulykker er ofte ekstremt engstelige, men faktisk ikke så vanlige som man ellers skulle tro. På tross av d...[211 ord] Les mer om drøm om flyulykke.

Fotoalbum: Når det gjelder drømmer hvor fotoalbum spiller en sentral rolle, sies det ofte at dette handler om følelsesladet flashba...[352 ord] Les mer om drøm om fotoalbum.

Frisør: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om å møte en frisør handler ofte om at ens innerste har begynt å avskj...[116 ord] Les mer om drøm om frisør.

Frukt: Når det gjelder drømmer om frukt av forskjellige slag, har disse drømmene ofte en symbolsk kobling til fruktbarhet i for...[664 ord] Les mer om drøm om frukt.

Fugler: Den symbolske betydningen av å drømme om fugler kan noen ganger være litt vanskelig å tolke, da fugler kan manifestere s...[210 ord] Les mer om drøm om fugler.

Full boks: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om en boks som er fylt med ting er ofte at det virkelig handler om de...[128 ord] Les mer om drøm om full boks.

Drømmer som begynner med bokstaven G

Gå rundt barfot: Drømmer om å gå rundt barfot har ofte den symbolske og psykologiske betydningen at de er knyttet til ens følelser av usi...[159 ord] Les mer om drøm om gå rundt barfot.

Gamle mennesker: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer hvor gamle mennesker spiller hovedrollen handler ofte om ens egne føle...[266 ord] Les mer om drøm om gamle mennesker.

Gård: Den symbolske betydningen av drømmer om en gård eller å jobbe på en gård, har ofte å gjøre med ens selvtillit. Det kan v...[139 ord] Les mer om drøm om gård.

Garnnøste: Drømmer om sying av garn eller garnets nyhet omhandler ofte et indre ønske. Drømmer du garn i drømmen, er det vanligvis...[194 ord] Les mer om drøm om garnnøste.

Gaver: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om gaver handler ofte om å opprettholde vennskap, noe underbevisste n...[128 ord] Les mer om drøm om gaver.

Gaver og almisser: Den symbolske forbindelsen rundt drømmer om gaver og almisser handler ofte om følelser knyttet til andre mennesker. Hvis...[187 ord] Les mer om drøm om gaver og almisser.

Gjenoppstandelse: Drømmer om mennesker som gjenoppstår, eller drømmer der en person som tidligere døde nå er i live, er ekstremt vanlige d...[166 ord] Les mer om drøm om gjenoppstandelse.

Drømmer som begynner med bokstaven H

Hånd: Drømmer om hender er ofte veldig vanskelige å tolke, og gjennom årtusener har mange vært drømmere og drømmetolker. Kansk...[235 ord] Les mer om drøm om hånd.

Havet: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om havet handler ofte om det underbevisste og ting som kan gjemme seg...[228 ord] Les mer om drøm om havet.

Henrettelse: Drømmer om å bli henrettet eller dømt til døden handler ofte om skyld, ettersom dette representerer den absolutt mest al...[153 ord] Les mer om drøm om henrettelse.

Hester: Den symbolske betydningen når det gjelder hesters drømmer er at de ofte kan assosieres med kraft og sterke energier, oft...[243 ord] Les mer om drøm om hester.

Hjerteinfarkt: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om hjerteinfarkt handler ofte om ens personlige helse og noen iboende...[193 ord] Les mer om drøm om hjerteinfarkt.

Hunder: Drømmer om hunder har ofte symbolikken om at de handler om vennskap og kjærlighet. Spesielt hvis hunden i drømmen villig...[217 ord] Les mer om drøm om hunder.

Hus: Drømmer om hus har ofte symbolikken som det handler om deg selv, på en måte du kan si at huset i drømmen symboliserer hv...[154 ord] Les mer om drøm om hus.

Husdyr: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om husdyr, som Katter, sauer, geiter, hester, kyllinger, griser og an...[178 ord] Les mer om drøm om husdyr.

Hørsel: Drømmer som handler om å bli utsatt for en hørsel er relativt vanlige, og er ofte forbundet med ganske sterke angstfølel...[182 ord] Les mer om drøm om hørsel.

Drømmer som begynner med bokstaven I

Ild: Drømmer om ild har ofte ødeleggelse som sin symbolske betydning, ikke alltid i negativ forstand, men ofte handler det om...[223 ord] Les mer om drøm om ild.

Insekter: Å drømme om insekter kan ofte oppleves som ekstremt stygg, og det er slett ikke uvanlig å våkne opp som en måte å prøve...[192 ord] Les mer om drøm om insekter.

Drømmer som begynner med bokstaven J

Jakt: Drømmer der jakt av noe slag, ofte vanlig jakt der jeg jakter et bytte, innebærer ofte en indre og uoppdaget innsats. De...[194 ord] Les mer om drøm om jakt.

Juveler: Den symbolske betydningen av drømmer der juveler spiller en viktig rolle, er ofte av ekstern karakter, det vil si at de...[296 ord] Les mer om drøm om juveler.

Drømmer som begynner med bokstaven K

Kaker: En symbolsk betydning av å bake kaker, eller bake noe i ovnen for den saks skyld, er at noe kan vokse. Ofte handler dett...[114 ord] Les mer om drøm om kaker.

Kaktus: Drømmer om kaktus har ofte den symbolske betydningen at de handler om vanskelige situasjoner i form av at det kan være v...[153 ord] Les mer om drøm om kaktus.

Katter: Den symbolske betydningen når det gjelder katter dreier seg ofte rundt et indre behov for å føle nærhet, hengivenhet og...[332 ord] Les mer om drøm om katter.

Kjærlighet: Drømmer om kjærlighet på en eller annen måte er veldig vanlig, og ofte er det en slags forbindelse til humøret som man...[372 ord] Les mer om drøm om kjærlighet.

Klatre: Drømmer der du klatrer, det kan være opp til forskjellige ting som f.eks Fjell, stiger, vegger, tak, klipper og så vider...[437 ord] Les mer om drøm om klatre.

Komet: Drømmer som komet angriper symboliserer ofte katastrofale hendelser, og involverer noen ganger den innerste frykten for...[109 ord] Les mer om drøm om komet.

Korporlig avstraffelse: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om korporlig avstraffelse, eller piskes med f.eks. et belte eller et...[133 ord] Les mer om drøm om korporlig avstraffelse.

Kreditor: Den symbolske betydningen av drømmer som involverer en kreditor, kanskje der man selv er kreditor, handler ofte om tilli...[212 ord] Les mer om drøm om kreditor.

Kreft: Kreftdrømmer kan ofte oppleves som ekstremt ubehagelige, enten det er en person eller noen i nærheten av dem som har bli...[393 ord] Les mer om drøm om kreft.

Kyss: Å drømme om å kysse noen eller kysse noen er en ekstremt vanlig type drøm. Symbolikken som denne typen drømmer ofte brin...[182 ord] Les mer om drøm om kyss.

Drømmer som begynner med bokstaven L

Lakserolje: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om ricinusolje, som er et avføringsmiddel, handler ofte om at selv und...[134 ord] Les mer om drøm om lakserolje.

Lam som knuser: Den symbolske betydningen av drømmer som inkluderer lam som knuser handler ofte om barndom og ungdom, med et snev av sel...[148 ord] Les mer om drøm om lam som knuser.

Lammelse: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om å bli midlertidig lammet handler ofte om en indre følelse av å ikke...[152 ord] Les mer om drøm om lammelse.

Lete jobb: Drømmer der du leter etter en jobb eller svarer på en stillingsannonse for en kommende jobb, har ofte den symbolske lenk...[168 ord] Les mer om drøm om lete jobb.

Lik: Drømmer som på noen måte handler om å se et lik eller være blant lik handler ofte om forskjellige typer frykt. Hvis pers...[148 ord] Les mer om drøm om lik.

Lyn: Den symbolske betydningen av å drømme om lyn handler ofte om sinne og raseri, det er ofte noe du er gal på, men kan ha v...[133 ord] Les mer om drøm om lyn.

Løver: Den symbolske betydningen av drømmer om løver er ofte at de er et uttrykk for noe majestetisk og kraftig, men som fremde...[282 ord] Les mer om drøm om løver.

Drømmer som begynner med bokstaven M

Menn med våpen: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om menn med våpen er ofte en bekymring, ofte forårsaket av det sosial...[120 ord] Les mer om drøm om menn med våpen.

Miste tenner: Drømmer om å miste tenner er noe som ofte symboliserer deres egen usikkerhet eller maktesløshet før noe. Det kan være en...[272 ord] Les mer om drøm om miste tenner.

Drømmer som begynner med bokstaven N

Naken jente: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om en naken jente handler ofte om forhold, det kan være at underbeviss...[164 ord] Les mer om drøm om naken jente.

Nakenhet: Drømmer om nakenhet, dvs. å være naken i drømmen er en veldig vanlig drøm. Ofte er denne typen drømmer vanligvis knyttet...[207 ord] Les mer om drøm om nakenhet.

Neper: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om vanlige neper handler ofte om hva som er gjemt under overflaten og...[146 ord] Les mer om drøm om neper.

Nese: Drømmer som handler om nese, antas eller ikke relativt vanlige. Kanskje er det fordi nesen spiller en så viktig rolle i...[199 ord] Les mer om drøm om nese.

Noen som snakker bak ens rygg: Drømmer der man drømmer om at det er noen som snakker bak ens rygg kan være ganske vanskelig å ha, og den symbolske og p...[133 ord] Les mer om drøm om noen som snakker bak ens rygg.

Nonne: Drømmer som på noen måte handler om nonner er ofte forbundet med følelser av renhet og uskyld. Når det gjelder drømmer h...[200 ord] Les mer om drøm om nonne.

Nøkler: Drømmer der nøkler spiller en sentral rolle er ofte veldig interessante. Tastene representerer ofte en måte å åpne opp e...[245 ord] Les mer om drøm om nøkler.

Drømmer som begynner med bokstaven O

Oase: Drømmer som handler om å se eller ankomme en oase handler ofte om en indre lengsel etter å komme bort fra hverdagens kje...[211 ord] Les mer om drøm om oase.

Overgrep: Drømmer om overgrep har ofte en veldig sterk symbolsk kobling til frykt for å bare bli overfalt eller bli overrasket av...[327 ord] Les mer om drøm om overgrep.

Overgrep mot barn: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om overgrep mot barn handler ofte om ens egen frykt og følelser av us...[140 ord] Les mer om drøm om overgrep mot barn.

Drømmer som begynner med bokstaven P

Påfugle: Den symbolske betydningen når det gjelder påfugledrømmer handler ofte om et indre ønske om skjønnhet og å bli oppfattet...[136 ord] Les mer om drøm om påfugle.

Penger: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om penger handler ofte om det faktum at du kanskje er mangel på penge...[308 ord] Les mer om drøm om penger.

Pinlig situasjon: Å drømme om å komme i en pinlig situasjon er relativt vanlig. For eksempel en situasjon der du føler deg sårbar og ikke...[189 ord] Les mer om drøm om pinlig situasjon.

Politi: Den symbolske betydningen av drømmer om politifolk handler ofte om hva som er assosiert med politi, kriminalitet og stra...[212 ord] Les mer om drøm om politi.

Prest: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om prester handler ofte om følelser av skam eller flauhet, at det er...[132 ord] Les mer om drøm om prest.

Prostituerte: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om prostituerte handler ofte om begjær og lyst, ofte slik begjær og ly...[150 ord] Les mer om drøm om prostituerte.

Pub eller kro: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer hvor en pub eller en bar er hovedtemaet, finnes ofte i ens indre ønske...[271 ord] Les mer om drøm om pub eller kro.

Purre: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om en purre handler ofte om at ens innerste ønsker å gjøre en oppmerk...[159 ord] Les mer om drøm om purre.

Drømmer som begynner med bokstaven R

Reise: Med drømmer om å reise menes de der du reiser med f.eks. tog, bil eller flyreise med et bestemt reisemål som den endelig...[107 ord] Les mer om drøm om reise.

Ribbeina: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om ribbeina har ofte en spirituell eller rent religiøs forbindelse, o...[123 ord] Les mer om drøm om ribbeina.

Riddere: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om riddere handler ofte om kjærlighet, eller en indre forfølgelse av s...[182 ord] Les mer om drøm om riddere.

Rikdom: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om rikdom kommer ofte av at man innerst blir påvirket av ytre ønske o...[191 ord] Les mer om drøm om rikdom.

Ringer: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om ringer handler ofte om løfter og forpliktelser, men også om vennsk...[251 ord] Les mer om drøm om ringer.

Roser: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om roser er at det ofte handler om at selv underbevisstheten har begy...[215 ord] Les mer om drøm om roser.

Rosmarin: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om rosmarin kan ofte knyttes til et indre ønske om å oppleve nye kult...[141 ord] Les mer om drøm om rosmarin.

Rotter: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der rotter spiller en viktig rolle er at de handler om fiender eller f...[250 ord] Les mer om drøm om rotter.

Rotting: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om rotting kan ofte knyttes til vennskap og tidligere vennskap. Den ha...[146 ord] Les mer om drøm om rotting.

Rouge: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om rouge handler ofte om ens indre behov og ønsker, at ens innerste v...[157 ord] Les mer om drøm om rouge.

Rømning: Drømmer der du må evakuere, f.eks. at en overhengende katastrofe er overhengende og at du raskt må plukke opp det du els...[289 ord] Les mer om drøm om rømning.

Drømmer som begynner med bokstaven S

Sekkepipe: Den symbolske betydningen når det gjelder sekkepipe-drømmer har vanligvis en familiær forbindelse der vennskap og famili...[131 ord] Les mer om drøm om sekkepipe.

Sex: Sexdrømmer er noe som er ekstremt vanlig fra ungdomstiden og fremover, men drømmer kan oppleves annerledes av forskjelli...[234 ord] Les mer om drøm om sex.

Sigaretter: Drømmer om sigaretter har ofte den symbolske betydningen at de har med helse å gjøre, dette er fordi faktum i hele samfu...[202 ord] Les mer om drøm om sigaretter.

Sjalusi: Den symbolske koblingen når det gjelder drømmer om sjalusi er at de ofte handler om misnøye. De trenger ikke være slik a...[124 ord] Les mer om drøm om sjalusi.

Sjokolade: Drømmer om sjokolade har ofte den symbolske betydningen at de prøver å formidle en sjelfull sødme, da sjokolade kan komm...[255 ord] Les mer om drøm om sjokolade.

Sko: Den symbolske koblingen når det gjelder drømmer der sko spiller en stor rolle, har ofte å gjøre med ens omdømme, noen ga...[178 ord] Les mer om drøm om sko.

Slanger: Siden eldgamle tider har drømmer om slanger i prinsippet alltid vært assosiert med uflaks, og den symbolske betydningen...[365 ord] Les mer om drøm om slanger.

Smerte i albuen: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om å føle smerte i albuen kan ofte knyttes til bekymringer om ens fysi...[124 ord] Les mer om drøm om smerte i albuen.

Solen: Drømmer som involverer vår nærmeste stjerne, Solen, er ofte en drøm som bringer veldig positive følelser med seg. Fremfo...[171 ord] Les mer om drøm om solen.

Sommerfugler: Den symbolske betydningen når det gjelder sommerfugldrømmer er at de ofte handler om åndelighet og følelser av noe størr...[153 ord] Les mer om drøm om sommerfugler.

Spedbarn: Drømmer om babyer er veldig vanlige, men kan også være ganske vanskelige å tolke avhengig av hvordan drømmen ser ut. Oft...[211 ord] Les mer om drøm om spedbarn.

Sterk vind: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om sterk vind handler ofte om sterke emosjonelle uttrykk i virkelighe...[157 ord] Les mer om drøm om sterk vind.

Stjerner: Den symbolske betydningen av drømmer om stjerner eller en stjernehimmel handler ofte om tro, håp og lyst. Det er ofte en...[261 ord] Les mer om drøm om stjerner.

Større eller mindre armer: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om større eller mindre armer handler ofte om at selv underbevissthete...[176 ord] Les mer om drøm om større eller mindre armer.

Svangerskap: Å drømme om graviditet eller være gravid er noe som er veldig vanlig, både blant yngre og eldre kvinner. På den ene side...[209 ord] Les mer om drøm om svangerskap.

Svømming: Drømmer der du svømmer, har ofte en sterk tilknytning til den lignende drømmen der du drømmer om å bade, der symbolikken...[119 ord] Les mer om drøm om svømming.

Syke babyer: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om syke babyer er at de vanligvis handler om en dyp bekymring som eks...[179 ord] Les mer om drøm om syke babyer.

Sølv: Drømmer om sølv kan ofte være assosiert med vennskapsforhold, dessverre vanligvis de forholdene som har en litt negativ...[77 ord] Les mer om drøm om sølv.

Sølvmynter: Drømmer der sølvmynter forekommer handler ofte om indre ønsker for en mer stabil økonomi. Noen ganger handler det om et...[88 ord] Les mer om drøm om sølvmynter.

Drømmer som begynner med bokstaven T

Tåke: Drømmer om tåke er ofte rent symbolsk sett på som en slags advarsel om vanskelige tider som selv underbevisstheten har a...[261 ord] Les mer om drøm om tåke.

Teater: Drømmer der du besøker eller blir vitne til et teater eller teaterforestilling handler ofte om selskapet du er i for øye...[132 ord] Les mer om drøm om teater.

Tenner: Drømmer der tenner oppstår og føles som om de spiller en sentral rolle, har ofte en slags tilknytning til sin nærmeste f...[195 ord] Les mer om drøm om tenner.

Toalett: Symbolikken som man vanligvis snakker om ligger bak drømmer om toaletter, eller drømmer der toaletter spiller en sentral...[254 ord] Les mer om drøm om toalett.

Tog: Drømmer der tog forekommer på en eller annen måte er en veldig vanlig type drøm. Ofte handler disse drømmene om livets g...[150 ord] Les mer om drøm om tog.

Tom boks: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om en tom boks handler ofte om at ens innerste har gjennomgått en sla...[127 ord] Les mer om drøm om tom boks.

Tomme flasker: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om tomme flasker handler ofte om økonomiske bekymringer, at det er no...[113 ord] Les mer om drøm om tomme flasker.

Tordenvær: Drømmer der det er kraftig torden, handler ofte om forhold og bekjente, med en tendens til at negative følelser og hende...[100 ord] Les mer om drøm om tordenvær.

Trær: Drømmer om trær handler ofte om ens personlighet, det er noe der som vil bli lagt merke til. Legg merke til hvordan tree...[136 ord] Les mer om drøm om trær.

Drømmer som begynner med bokstaven U

Ulver: Ulvedrømmer bringer ofte tanker til utspekulering og grusomhet, og symboliserer ofte en person som kan anses som upålite...[193 ord] Les mer om drøm om ulver.

Utroskap: Drømmer om utroskap er noe som er veldig vanlig, både at du bedrar den du elsker, og at den du elsker er utro. Symbolikk...[336 ord] Les mer om drøm om utroskap.

Drømmer som begynner med bokstaven V

Vann: Drømmer om vann av forskjellige slag har ofte den symbolske betydningen at de uttrykker vår nåværende følelsesstilstand,...[230 ord] Les mer om drøm om vann.

Vare kjendis: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om kjendis, det vil si en slik kjendis at man selv er gjenstand for st...[275 ord] Les mer om drøm om vare kjendis.

Vinkjeller: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer om en vinkjeller, kan ofte finnes i hendelser langt tilbake i tid, hvi...[190 ord] Les mer om drøm om vinkjeller.

Virksomhet: Den symbolske betydningen når det gjelder å drømme om en virksomhet handler ofte om ressurser eller å ha valg. Det kan h...[110 ord] Les mer om drøm om virksomhet.

Være faste: Drømmer om å være faste, der man fullstendig ikke er i stand til å bevege seg eller uttrykke seg, har ofte en symbolsk f...[135 ord] Les mer om drøm om være faste.

Drømmer som begynner med bokstaven Å

Å bli bitt: Drømmer om å bli bitt har ofte den symbolske betydningen at de handler om frykt, at du er redd for at noe vil gå imot en...[204 ord] Les mer om drøm om å bli bitt.

Å ha en betjent: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der du i drømmen drømmer om at du har en betjent, eller en person som...[192 ord] Les mer om drøm om å ha en betjent.

Ånder: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der ånder manifesterer seg, er at de ofte er et uttrykk for ubevisste...[169 ord] Les mer om drøm om ånder.

Drømmer som begynner med bokstaven Ø

Ørefil: Drømmer der det er en ørefil er ikke helt uventede meningsforskjeller. Hvis du drømmer om å gi noen en ørefil selv, kan...[133 ord] Les mer om drøm om ørefil.

Ørken: Den symbolske betydningen når det gjelder drømmer der du bor i en ørken, eller hvor en ørken spiller en sentral rolle, h...[262 ord] Les mer om drøm om ørken.

Ørner: Drømmer om ørn betyr ofte at de handler om handlingsrike mennesker, eller at de prøver å få fram drømmerens handlekraft....[161 ord] Les mer om drøm om ørner.

Innholdet på dette nettstedet er kun for underholdningsformål