Hva betyr drømmer om klatre?

Nedenfor kan du lese hva drømmer om klatre betyr, og hvordan disse kan tolkes.

Symbolisk betydning

Drømmer der du klatrer, det kan være opp til forskjellige ting som f.eks Fjell, stiger, vegger, tak, klipper og så videre, er en ganske vanlig type drøm. Symbolikken til denne typen drømmer er ganske tydelig, og det handler hovedsakelig om å alltid strebe etter å komme høyere, for å komme nærmere toppen av noe. Hvis du ikke vet det selv, kan en drøm om klatring til og med være den underbevisste måten å prøve å sende et signal om at den indre søken som en gang fantes, fremdeles er der hvis du bare graver litt dypere.

Psykologisk betydning

Drømmer om klatring er en slik type drøm som også kan ha en rent psykologisk forklaringsmodell. For eksempel tolket den kjente psykiateren Sigmund Freud drømmer om klatring som noe knyttet til ønsket om å oppnå ereksjon, det samme gjorde psykiater Carl Gustav Jung om å drømme om klatring som å representere en overgang mellom forskjellige stadier i livet.

Dypere åndelige betydninger

Det er noen klassiske dypere spirituelle betydninger når det gjelder drømmer som inkluderer klatring, nedenfor viser vi noen av disse.

Teksten ble sist oppdatert 2019-12-09

Sjekk også ut vårt veldig populære gratis dagens horoskop for alle stjernetegnene!

Les mer om hva som ligger bak drømmetolkningene her

Skriv en kommentar
Innholdet på dette nettstedet er kun for underholdningsformål