Hva betyr drømmer om blod?

Nedenfor kan du lese hva drømmer om blod betyr, og hvordan disse kan tolkes.

Symbolisk betydning

Drømmer om blod er i de fleste tilfeller noe negativt, og betyr vanligvis i noen forstand tap - tap av økonomiske interesser, eiendommer, kjæresten, ens venner, blir utnyttet eller tap i spillet. Dette gjelder spesielt når blod oppstår i forbindelse med noe som ofte er assosiert med blod, f.eks. et sår eller lignende.

Drømmer om menstruasjon og blod som gravid

Drømmer om blod er noe som er relativt vanlig blant gravide, kanskje drømmer om menstruasjon og menstruasjonsblod. Disse drømmene har ofte en veldig sterk symbolsk tilknytning til virkeligheten, og den typen angst som ofte kan oppstå hos en gravid kvinne. Ofte kan disse drømmene være et slags uttrykk for denne bekymringen, ofte i form av undertrykt angst som kanskje ikke har fått uttrykk for - eller som har blitt motbevisst motvirket av frykt for hva uroen kan innebære. Det viktige å huske og bringe fra en slik drøm er at denne bekymringen er noe naturlig. Og selv om det kan være vanskelig å plage det, fører det fortsatt med seg noe positivt når det blir erkjent - nemlig kjærligheten man faktisk føler eller har begynt å føle for det ufødte barnet i magen.

Blod som er "usannsynlig" kan være positivt

Imidlertid er det en tid hvor drømmer om blod kan ha en positiv betydning. Dette gjelder i tilfeller hvor blodet i drømmen blir tydelig i forbindelse med noe som vanligvis ikke er assosiert med blod, f.eks. at en TV eller en datamaskin blør. Dette har en tendens til å gi indikasjoner på at selv om noe går galt for øyeblikket - vil det være bedre. For eksempel, hvis du er i en økonomisk situasjon, kan det snart begynne å bosette seg, eller hvis du lenge har vært en fiende for en gammel venn eller familiemedlem, kan dette være i ferd med å slå seg ned snart.

Teksten ble sist oppdatert 2020-02-02

Sjekk også ut vårt veldig populære gratis dagens horoskop for alle stjernetegnene!

Les mer om hva som ligger bak drømmetolkningene her

Skriv en kommentar
Innholdet på dette nettstedet er kun for underholdningsformål