Drømmetydning blind - Symboler og Mening

Nedenfor kan du lese om hva drømmetydning blind betyr, og hvordan drømmer og symboler rundt drømmer om blind kunne tolkes og tolkes.

Drömtydning blind

Symbolisk betydning

Drømmer der den store begivenheten er at du er blitt blind, har ofte en symbolsk betydning som til og med underbevisstheten ikke er enig i noen handlinger du verken har gjort eller planlagt å utføre. Det kan være at du ikke virkelig vil gjøre det du har bestemt deg for å gjøre, og derfor prøver ditt indre jeg nå å formidle det ved å "gjøre" deg blind i drømmen, som om du ikke ser hva du gjør.

Dypere åndelige betydninger

Hvis du drømmer om å være blind, kan dette være en advarsel om at noen du stolte på deg virkelig vil ha deg dårlig, og at du muligens bør være forsiktig i forholdene dine - selv i vanlige vennskap.

Teksten ble sist oppdatert 2019-09-12

Sjekk også ut vårt veldig populære gratis dagens horoskop for alle stjernetegnene!

Les mer om hva som ligger bak drømmetolkningene her

Skriv en kommentar
Innholdet på dette nettstedet er kun for underholdningsformål