Drømmetydning bæsj - Symboler og Mening

Nedenfor kan du lese om hva drømmetydning bæsj betyr, og hvordan drømmer og symboler rundt drømmer om bæsj kunne tolkes og tolkes.

Symbolisk betydning

Drømmer om avføring (bæsj) har ofte symbolikken om at de handler om å bli kvitt noe, ofte handler dette om følelser eller spenning. Hvis du for eksempel drømmer om å være homofil, er det ikke uvanlig at dette forholder seg til følelser som har en seksuell karakter. Den symbolske representasjonen er ofte følelser av motvilje når det gjelder egen kropp og ens seksualitet, ofte i form av motvilje mot å uttrykke seg seksuelt.

Skal dekkes av avføring (bæsj)

Drømmer der du drømmer om at du er dekket av avføring, eller at bæsj blir smurt over ens kropp, handler ofte om negative følelser av en motbydelig karakter. Dette er noe som kan føre til destruktive tanker som også har en tendens til å forurense miljøet.

Kan også handle om ny vekst

Et annet aspekt ved avføring er at avføring brukes som gjødsel under dyrking, noe som handler om en symbolsk kobling til vekst eller innovasjon. Imidlertid er denne tolkningen nært knyttet til hvordan den generelle følelsen er med deg når avføringen manifesterer seg i drømmen, jo mer positiv følelsen, desto større er tilknytningen til ny vekst.

Teksten ble sist oppdatert 2019-05-25

Sjekk også ut vårt veldig populære gratis dagens horoskop for alle stjernetegnene!

Les mer om hva som ligger bak drømmetolkningene her

Skriv en kommentar
Innholdet på dette nettstedet er kun for underholdningsformål